loader image

“Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nden Yeni Yıl Yarışması”

YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI

 1. @gsumezunlar Instagram profili üzerinden gerçekleştirilecek olan yarışma, Galatasaray
  Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenmektedir.
 2. Bu yarışma, 31.12.2020 (23.30) tarihinde başlayarak 01.01.2021 (23:59) tarihinde
  sona erecektir.
 3. Yarışma tarihleri arasında @gsumezunlar Instagram profiline giren kullanıcılar, profilde
  paylaşılan tahmin sorusuna cevap vererek, @gsumezunlar Instagram profilini takip ederek
  yarışmaya katılacaklardır.
 4. @gsumezunlar Instagram profilinde sorulan tahmin sorusunun doğru cevabını veren veya
  doğru cevaba en yakın cevapları veren ilk 5 kişiye, GSÜMED Sweatshirt gönderimi
  sağlanacaktır. Sonuçlar 02.01.2021 tarihinde @gsumezunlar Instagram profili üzerinden
  duyurulacaktır.
 5. 18 yaşından küçükler ve Galatasaray Üniversitesi mezunu olmayanlar katılamaz.
  Katılmış ve kazanmış olsalar bile hediyeleri verilmez.
 6. Yarışma kapsamında verilecek tüm ödüllerin gönderilmesi esnasında ortaya
  çıkabilecek herhangi bir gecikme ve/veya sorundan GSÜMED sorumlu tutulamaz.
  Hediyelerin mezunlarımıza tesliminden sonraki sorumluluk mezunlarımızın kendilerine
  aittir. Teslimden sonra, herhangi bir kayıp, vb. durumlarda GSÜMED sorumluluk kabul
  etmez.
 7. “GSÜMED Yeni Yıl Yarışması”, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka
  aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için ve
  başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.
 8. “GSÜMED Yeni Yıl Yarışması” kullanıcıları, proje sayfalarının çalışmasına müdahale
  etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç
  kullanmayacaklarını, yarışmaya yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem
  yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak
  ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını ve bu hususlara ilişkin tüm
  sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul ederler. Aksi takdirde; GSÜMED’in bu
  nedenle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü
  tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya aynen rücu edilir.
 9. GSÜMED, bu yarışmaya katılım esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve
  internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan dolayı (internet hızının düşük
  olması, bağlantının kopması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayara
  yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı
  sorumluluk kabul etmez.
 10. GSÜMED, kişisel bilgilerin gizli tutulması konusunda gerekli tedbirleri almaktadır.
  Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına rağmen sisteme düzenlenecek saldırılar
  sonucunda bu bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi GSÜMED’in
  sorumluluğunda değildir.
 11. GSÜMED, yarışma sırasında öngörülmemiş açıklar yoluyla kurallara aykırı olduğunu
  tespit ettiği bir katılımı geri çevirme ve haksız rekabete yol açan kullanıcıyı diskalifiye
  etme yetkisine sahiptir. GSÜMED bu kişi ve/veya kişiler hakkında yasal işlem başlatma
  hakkını saklı tutar.
 12. Yarışmaya sadece bireysel kullanıcılar (gerçek kişiler) katılabilir. Bir kurum, kuruluş,
  topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla yarışmaya katılan kullanıcılar ödül kazanamaz
  ve kesinlikle hak iddia edemezler. Yarışmada bir kişi birden fazla hediye kazanamaz.
  Katılımcıya ait bilgiler kontrol edilecek olup, doğrulanmadığı takdirde katılımcının
  yarışmaya katılımı GSÜMED tarafından iptal edilebilir. Böyle bir durumda katılımcı
  hediye hakkını kaybedecektir.
 13. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve herhangi bir satın alma koşulu aranmayacaktır.
  İstenen koşulları sağlayan herkes yarışmaya katılabilir. Kazanılan ödül nakde
  çevrilemez, değiştirilemez ve başka bir kişiye devredilemez.
 14. “GSÜMED Yeni Yıl Yarışması” na katılanlar yukarıda belirtilen yarışma şartlarını
  kabul etmiş sayılırlar. Yarışma şartları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri
  ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
 15. 18 yaşından küçükler yarışmaya katılsa dahi, hediye kazanamazlar. Katılmış olmaları
  ve hediye kazanmaları halinde kazanmış oldukları hediyeler kendilerine ve/veya yasal
  temsilcilerine verilmez.
 16. GSÜMED yarışmanın güvenliği için katılımcılardan gerekli gördüğü tüm bilgi ve
  belgeleri isteme hakkına sahiptir. Katılımcının GSÜMED tarafından istenen bilgi ve
  belgeleri zamanında sunamaması halinde GSÜMED’in katılımcıyı yarışmadan çıkarma
  hakkı vardır.
 17. “GSÜMED Yeni Yıl Yarışması” isimli yarışmaya, katılırken temin etmiş olduğunuz
  kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında
  GSÜMED’e veya bu yarışma ile ilgili olarak tayin ettiği üçüncü kişiler tarafından
  kullanılmasına, işlenmesine ve aktarılmasına onay verdiğinizi peşinen kabul ve beyan
  etmektesiniz. GSÜMED kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, kişisel bilgilerin
  yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri
  almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. GSÜMED yarışmaya katılan
  katılımcılardan hiçbir şekilde şifre bilgisini istememektedir ve şifre kullanımından doğacak
  problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
  Hakkında Kanun uyarınca, sizinle ilgili olan bilgilere erişme, itiraz etme, bu bilgileri
  düzeltme, değiştirme ve/veya silme hakkına sahipsiniz. Bu hakların birini veya birkaçını
  kullanmak isterseniz, sizinle ilgili bilgilerin size gönderilmesini isterseniz ya da bu
  bilgilerin işlenmesine itiraz etmek isterseniz, aşağıdaki adresten bize ulaşmanız yeterlidir.
  Instagram Adresi: @gsumezunlar
 18. Yukarıda yazılı bulunan koşullara aykırı davranışlar kötü niyetli ve kural dışı davranış
  olarak kabul edilecektir. Söz konusu kötü niyetli ve kural dışı davranış GSÜMED
  yönünden maddi veya manevi bir zararın oluşması durumunda GSÜMED tazminat talebi
  de dahil olmak üzere her türlü yargı yoluna başvurmak hakkına sahiptir.
 19. Katılımcıların hesaplarının gizli olmaması gerekmektedir.
 20. Kazananlar ödüllerini almaya hak kazanmak için yarışmaya mütakıben 7 gün
  içerisinde @gsumezunlar Instagram Profili’ne ad, soyad, mail, adres, telefon numarasını ve
  kıyafet bedenini yarışmayı kazandığı bilgisiyle birlikte paylaşmakla yükümlüdür. Bu
  verilerin tamamı yarışmada kazanılan ürünlerin talihlinin adresine ulaştırılması için
  kullanılacaktır.
 21. 7 İş günü içerisinde dönüş sağlamayan talihliler haklarını kaybedecektir ve hak yedek
  talihliye geçecektir. Yedek talihlilere hakkın geçmesi durumunda, kendisiyle yarışmaya
  katıldığı Instagram hesabı üzerinden iletişime geçilecektir.
 22. Katılımcılar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Hakkında Kanun Hükmünde
  Kararname, Türk Ticaret Yasası, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasal mevzuat
  hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi
  takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran
  katılımcıyı bağlayacaktır.
 23. Yarışmaya Türkiye’nin her yerinden katılım sağlanabilmektedir.
https://www.instagram.com/p/CJecBrGlz7l/