loader image

2024 yılı aidatınızı hemen ödeyin

27 Mart 2021 tarihli Genel Kurul Tutanağı

Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği Genel Kurulu 144 üyenin katılımıyla 27 Mart 2021 Cumartesi günü Galatasaray Üniversitesi’nde toplandı. Tüzüğün ön gördüğü çoğunluğun sağlandığı anlaşıldı.  Ve dernek başkanı Elif Uzuner tarafından saat 10.00’da Genel Kurul açıldı. Divan kuruluna genel kurul tarafından oy birliğiyle Güçlü Akyürek, Tuğçe Duygu Köksal ve Efser Nazlı Şakar seçildi. Divan başkanı olarak seçilen Güçlü Akyürek tarafından gündem okundu ve değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

15 üyenin imzasıyla gündeme 2021-2022 dernek bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması maddesinin eklenmesi talep edildi. Tüzük koşulları karşılandığı için kabul edildi ve eklendi. Başka bir gündem değişikliği olmadığına karar verildi.

Tüzük gereğince divan başkanı tarafından seçimin yapılma usulü genel kurula açıklandı.

Dernek Denetim Kurulu üyesi Elsen Ece Tokat tarafından Denetim kurulu raporu okundu.

Yönetim kurulu üyeleri tarafından derneğin geçmiş dönem faaliyet raporu okundu. Divan tarafından bu konularda konuşmak isteyen olup olmadığı soruldu. Sorulan sorulara dernek başkanı Elif Uzuner tarafından yanıt verildi.

Gündem uyarınca mevcut dernek yönetim kurulunun mali ve idari açıdan ibra edilmesi genel kurulun oyuna sunuldu. Oy birliğiyle dernek yönetim kurulu mali ve idari açıdan ibra edildi.

Gündem değişikliği nedeniyle dernek başkanı Elif Uzuner tarafından 2021-2022 yıllarına ilişkin dernek bütçe tasarısı açıklandı. Konuyla ilgili başkaca söz alan olmadı. Dernek genel kurulu bütçeyi oy birliğiyle kabul etti.

Dernek organlarının seçim aşamasına geçildi. Divan kurulu tarafından aday listeleri istendi. İki adet liste sunuldu. Listelerdeki adaylar tüzük kuralları çerçevesinde seçilme yeterliliğine sahip olup olmadıkları konusunda divan kurulu tarafından incelendi.

Mert Can Madencioğlu’nun başkan adayı olduğu listede yönetim kurulu yedek yönetim adayı Çağatay Pekyürür’ün aidat borcu bulunmayanlara ilişkin listede bulunmadığı görüldü. Ancak yapılan araştırma sonucunda maddi bir hatanın olduğu, Çağatay Pekyürür’ün adaylığına ilişkin bir mani olmadığı tespit edildi.  Aynı listede sicil kurulu asil üye adayı Samir Vatansever’in aidat borcunu yönetim kurulu tarafından belirlenen son tarih olan 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.00’den sonra ödediği tespit edildi. Konu genel kurulda tartışıldı.

Yapılan oylama sonucunda 3’e 140 oyla aday olabileceği ve oy kullanabileceğine ilişkin oy çokluğuyla karar alındı. Yine aynı listede disiplin kurulu yedek üye adayı İrem Su Mutlu’nun dernek üyesi olmadığı belirlendi. Listenin isteniyorsa bu doğrultuda değiştirilmesi talep edildi. Bunun üzerine Mert Can Madencioğlu tarafından sunulan yeni listede Çağatay Pekyürür yerine Emre Akgül’ün yönetim kurulu yedek üye adayı olduğu, Çağatay Pekyürür’ün disiplin kurulu yedek üye adayı olduğu ve İrem Su Mutlu’nun listeden tamamen çıkartıldığı görüldü. Mert Can Madencioğlu’nun sunduğu yeni listede ve Elif Uzuner’in sunduğu listede bir engel bulunmadığı görüldü ve sonraki aşamaya geçildi. Aday listeleri divan başkanı tarafından genel kurula okundu. Adaylar divana çağrıldı ve yapılan kura çekimi sonucu Mert Can Madencioğlu’nun listesinin oy pusulasında 1 numaralı liste, Elif Uzuner’in listesinin ise 2 numaralı liste olarak bulunmasına karar verildi. Bu sırayla her iki başkan adayına da 10’ar dakikalık konuşma hakkı verildi. Konuşma hakkından sonra oylamaya geçildi. Herhangi bir itiraz ya da talep olmadığından oylama usulü tekrar divan başkanı tarafından genel kurula açıklandı. Oy pusulaları divan tarafından kontrol edilip mühürlendi. Genel kurula katılan ve aidat borçları bulunmayan üyeler hazırlanan üç ayrı kabinde gizli biçimde ve pandemi tedbirlerine uygun şekilde oy kullandılar. Oylamanın bitimiyle beraber yapılan tespitte 141 kişinin oy kullandığı anlaşıldı. 3 sandıktaki oyların sayımında 142 oy pusulası olduğu görüldü. Sayıların birbirini tutmadığı anlaşıldığından tesadüfi olarak bir oy pusulası alındı ve hangi adaya oy verdiğine bakılmaksızın imha edildi.

Açık sayıma geçildi. Yapılan açık sayım sonucunda 1 numaralı listedeki başkan adayı Mert Can Madencioğlu’nun 61; 2 numaralı listedeki başkan adayı Elif Uzuner’in 80 oy aldığı görüldü.

Tüzükte öngörülen karar yeter sayısı çerçevesinde Elif Uzuner’in listesinin Genel Kurul tarafından seçildiği tespit edildi.

Dilek ve temennilerin ardından divan başkanı tarafından genel kurul sona erdirildi. 27/03/2021

Güçlü Akyürek                    Tuğçe Duygu Köksal                    Efser Nazlı Şakar

Divan Başkanı                      Divan Başkan Vekili                     Divan Sekreteri