loader image

2024 yılı aidatınızı hemen ödeyin

Galatasaray Üniversitesi 25. Yıl Bursu Başvuru Koşulları

Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin sağladığı bursun resmi duyurusu, başvuru yöntem ve koşulları şu aşağıdadır.

Diğer bilgiler için:

25. Yıl Bursu nedir?

25. Yıl Bursu’na nasıl katkıda bulunabilirsiniz?

Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği Burs Duyurusu

Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği ihtiyaç sahibi başarılı Galatasaray Üniversitesi lisans öğrencilerine yükseköğretim bursu sağlamaktadır. Başvuru yapacak öğrencilerin başvuru formunu doldurup, gerekli evraklarını hazırlayarak 21 Aralık Cuma günü saat 17.00’ye kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Koşullar:

  1. İhtiyaç sahibi olmak
  2. Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak (KYK kredisi geri ödemeli hariç)
  3. 1 dersten fazla başarısız dersi olmamak (ara sınıflar için)

Gerekli Belgeler

Galatasaray öğrenci bursu için başvuran öğrencilerin getirmesi gereken ve burs değerlendirmesine esas teşkil edecek belgeler şunlardır:

1) “Burs İstek Formu” (fotoğraflı)

2) İlk kayıt olanlar için lise mezuniyet derecesi beyanı,

3) Ebeveyn maaş bordrolarının fotokopisi

4) Emeklilerden emekli cüzdanı fotokopisi ve maaş ödemelerini gösteren banka dekontları

5) Ebeveynin işsizlik veya çalışmama durumu sözkonusu ise: SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı, Ticaret Odası’ndan kayıtlı olup olmadığına dar ayrı ayrı belge

6) Ebeveynler için ayrı ayrı: www.turkiye.gov.tr (e-devlet) üzerinden,

Hizmetler kısmından;

– SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK)

– ORTAK (4A/4B/4C) HİZMETLER

– SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

– Hizmet Dökümü Türü : TÜM SGK HİZMET DÖKÜMÜ

bölümünden “Barkodlu Belge Oluştur” seçilerek alınan döküm.

7) Ev kira ise kira kontratı fotokopisi

8) Gayrimenkullerin tapu fotokopisi

Ebeveynler için ayrı ayrı:

www.turkiye.gov.tr (e-devlet) üzerinden,

Hizmetler kısmından;

– TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

– “Tapu Bilgiler Sorgulama” dökümü.

9) Son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları fotokopisi

10) Öğrenci kardeş var ise öğrenci belgesi (Burslu olup olmadıklarının ayrıca bildirilmesi)

11) 1 adet fotoğraf

12) İkametgâh

13) Nüfus dairesinden vukuatlı nüfus kaydı

14) Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi

15) Anne veya babanın ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor

16) Öğrencinin geçmiş yıla at ders başarı durumunu ve not ortalamasını gösteren belge (ara sınıflar için)

17) Burs başvuru formu, “Vicdani Yükümlülük Belgesi” ve “Yüksek Öğrenim Burs Taahhütnamesi”nin doldurulması

Not: Burs başvuru formu ve ekleri Galatasaray Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edilecek ve tamamlanan belgeler ilgili Başkanlığa teslim edilecektir.