loader image

2024 yılı aidatınızı hemen ödeyin

[Ertelendi] Genel Kurul Çağrısı

Değerli Arkadaşlar, 

Korona salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, 22 Mart ve yeterli çoğunluk toplanamaması durumunda 29 Mart’ta yapılması planlanan Olağan Genel Kurul toplantısını ileri bir tarihe ertelemiş bulunmaktayız. 

Gelişmelerin neticesinde yeni bir tarih belirlendikten sonra yine mail yolu ile duyurusunu paylaşacağım. 

Sevgilerimle,

Elif Uzuner

Değerli Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyeleri,

Derneğimizin 2018 – 2019 yılları olağan genel kurulu, 22 Mart 2020 tarihinde saat 10.00’da Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü, Yıldızhan Yayla Salonu Çırağan Cad. No. 36, 34349 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır:

  1. Açılış ve Katılan Üyelerce Hazırda Bulunanlar Listesinin imzalanması
  2. Başkanın açılış konuşması
  3. Divan Kurulu Seçimi
  4. Açılış Konuşması
  5. Dernek Mali Tabloları ile Faaliyet Raporunun Okunması
  6. Yönetim Kurulunun İbrası
  7. Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış

2020 yılı aidatı dahil olmak üzere, aidatını ve varsa aidatına ilişkin faiz borcunu tamamen ödemiş asil üyeler toplantıya katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir.

22 Mart 2020 tarihli ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 29 Mart 2020 tarihinde saat 10.00’da aynı adreste yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Elif Uzuner