loader image

2018 Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Değerli Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyeleri,

Derneğimizin 2018 yılı olağanüstü genel kurulu, 14 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00’da Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantı gündemi, dernek tüzüğümüzün değiştirilmesidir. Önerdiğimiz değişikliklerin temel amacı derneğin Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu başta olmak üzere organlarının işleyişini daha pratik ve mevzuata uygun hale getirmektir. Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğüne ilişkin değişiklik önerilerini ekte bulabilirsiniz. Ekteki belgelerden ilki; değişiklik önerilerini tek metinde göstermekte, ikincisi ise aynı değişiklik önerilerini eski metin — yeni metin şeklinde karşılaştırmalı olarak göstermektedir.

2018 yılı aidatı dahil olmak üzere, aidatını ve varsa aidatına ilişkin faiz borcunu tamamen ödemiş asil üyeler toplantıya katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir.

14 Ekim 2018 tarihli ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 21 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00’da aynı adreste yapılacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Elif Uzuner

Dosya: GSÜMED Tüzük Tadil Metni.pdf
Dosya: GSÜMED Tüzük Tadil Metni_Eski-Yeni Metin karşılaştırmalı.pdf