loader image

2024 yılı aidatınızı hemen ödeyin

Olağan Seçimli Genel Kurul Çağrısı

Değerli Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyeleri,


Derneğimizin 2018 – 2019 – 2020 yılları olağan genel kurulu, 20 Mart 2021 tarihinde saat 10.00’da Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacaktır. COVID-19 salgını ile mücadele önlemlerine en uygun olan ve genel kurul toplantısının yapılacağı salon veya alan önümüzdeki günlerde belirlenecek olup ayrıca ilan edilecektir.


Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır:


1.    Açılış ve katılan üyelerce hazırda bulunanlar listesinin imzalanması
2.    Başkanın açılış konuşması
3.    Divan Kurulu Seçimi
4.    Açılış Konuşması
5.    Dernek Mali Tabloları ile Faaliyet Raporunun Okunması
6.    Yönetim Kurulunun İbrası
7.    Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi
8.    Dilek ve Temenniler
9.    Kapanış


2021 yılı aidatı dahil olmak üzere, aidatını ve varsa aidatına ilişkin faiz borcunu tamamen ödemiş asil üyeler toplantıya katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Dernek üyeliğinize ait aidat borcunuzu Online İşlemler’den ödeyebilirsiniz.


20 Mart 2020 tarihli ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 27 Mart 2020 tarihinde saat 10.00’da aynı adreste yapılacaktır.


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,
Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Elif Uzuner