loader image

2024 yılı aidatınızı hemen ödeyin

2022 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı

Değerli Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyeleri,

Derneğimizin 2022 yılı olağanüstü genel kurulu, 17 Nisan 2022 Pazar günü saat 10.00’da Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsü Çırağan Cad. No:36, 34349 Ortaköy/İstanbul adresinde yapılacaktır. 

Toplantı gündemi şu şekildedir:

  1. Açılış
  2. Başkanlık Divanının Seçimi
  3. Dernek Tüzüğü’nün tadili 
  4. Üyelerin birikmiş aidat borçlarının yeniden yapılandırılması
  5. Dilek ve temenniler
  6. Kapanış

Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğüne ilişkin değişiklik önerilerini ekte bulabilirsiniz. Ekteki belgelerden ilki; değişiklik önerilerini tek metinde göstermekte, ikincisi ise aynı değişiklik önerilerini eski metin – yeni metin şeklinde karşılaştırmalı olarak göstermektedir.

2022 yılı aidatı dahil olmak üzere, aidatını ve varsa aidatına ilişkin faiz borcunu tamamen ödemiş asil üyeler toplantıya katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir. 

17 Nisan 2022 tarihli ilk toplantıda toplantı için toplantı yeter sayısı, dernek tüzüğümüzün 17. Maddesi uyarınca Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisidir. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 10.00’da aynı adreste yapılacaktır. 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

 

Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu adına

Yönetim Kurulu Başkanı

Elif Uzuner

 

Tüzük Tadil Metni (2022)

GSÜ Mezunlar Derneği Tüzük_eski – yeni metin (2022)